Org. nr.: 993 943 924 Kontonr.: 4230 06 57308 Vipps: #93873
Logg inn

Logg inn

Nyheter

Løypevaktkurs

  • Posted on:  tirsdag, 13 mars 2018 21:59
  • Skrevet av 

Foran denne sesongen er det vedtatt nye bestemmelser for alle vakter under sykkelritt i Norge. Det er satt opp tre kurs som beskrevet under. Dette for å sikre at alle ritt arrangeres på riktig måte, og for å unngå unødvendige situasjoner rundt om i landet. Dette er kurs jeg håper våre medlemmer er med på slik at vi videre kan arrangere sykkelritt for barn og ungdom fremover.

Kursene deles inn i følgende:

Kurs løypevakter:

E-læringskurs som tar ca 1,5 time. Gjøres på nettsiden til forbundet. Lett oversiktlig og forklarende over kjente situasjoner under ritt. Dette kurset gir myndighet til å informere trafikanter som skal inn i sykkeltraseen. Ingen myndighet til å holde igjen trafikk.

Kurs stasjonære vakter:

Del 2 av kurset hvor de blant annet må gjennomgå en praktisk del og avlegge teoretisk prøve. Dette er tillegget til løypevaktkurset som beskrevet over. Myndighet her for å stoppe og holde igjen trafikk som skal inn i løypen. Vi anbefaler at de fleste tar denne modulen slik at vi har flest mulig å spille på gjennom sesongen. Klubben arrangerer dette med folk fra forbundet og vegvesen felles etter nok deltagere som har tatt e-lærings delen først.

Kurs mobile vakter:

Dette er kurs for de som skal kjøre motorsykkel under våre arrangement. Samme opplegg som stasjonære men med egen del for motorsykkel.

LEKSJON 8: Kunnskap, erfaring og kjøreferdigheter Omfang: 90 min Formålet med denne leksjonen er nødvendige kunnskap og innsikt i egne ferdigheter og eget utgangspunkt, risiko, synlighet, regelverk og unntak slik at de utfører oppgaven sin på en trafikksikker måte, og at de praktiserer innenfor oppgavens avgrensing.

LEKSJON 9: Praktisk trening del l – basisferdigheter Omfang: 150 min Formålet med denne leksjonen er at mobile vakter har gode basisferdigheter ved håndteringen av motorsykkelen, og dermed utfører oppgaven sin på en trafikksikker måte for seg selv og alle trafikanter

LEKSJON 10: Praktisk trening del ll – bruk av MC i sykkelritt Omfang: 150 min Formålet med denne leksjonen er at mobile vakter har de rette ferdigheter i og holdninger til kjøring i felt og forbikjøring av felt.

Håper alle våre medlemmer forstår viktigheten av dette og at oppslutning er høy.

For mer info se på nettsiden til forbundet: http://www.sykling.no/sites/default/files/media/Dokumenter/Oppdatering%20av%20l%C3%A6replan%2023.6%20ny.pdf

Påmeldingen gjøres slik: http://sykling.no/sites/default/files/media/Landevei/Registreringsguide%20Min%20Idrett%20l%C3%B8ypevaktkurs%20e-l%C3%A6ring.pdf

Håper alle ser viktigheten av å ta disse kursene og ser det på som en investering til barneideretten vi driver.

MB 300 tra MS 300 tra EVVS 300 tra  Dare BIORACER logo   GB 300 tra R1000 300 tra