Org. nr.: 993 943 924 Kontonr.: 4230 06 57308 Vipps: #93873
Logg inn

Logg inn

Nyheter

Treninger og ritt sommeren 2020

Da har idretten og sykkelsporten fått nye rammer å jobbe etter.

Det er gitt klarsignal for treninger og ritt med begrensninger:
• All aktivitet skal følge gjeldene smittevernregler
• Trening maks 20 personer og 1 meter avstand
• Arrangement maks 50 personer og 1 meter avstand
• Aktivitet med fysisk kontakt skal unngås
• Felles utstyr skal ikke benyttes
 
NCF har i tillegg følgende presiseringer:
• Feltkjøring trening maks 10 utøvere med 1 meter avstand(ble presisert her at 2 i bredden vil være en utfordring)
 
NCF har utarbeidet en arrangørguide som kan leses her.  https://www.sykling.no/article/info-etter-digitalt-infom%C3%B8te-8mai-2020  
 
NCF jobber for og håper at fellesstarter kan starte opp 15 Juli.
 
Vi ønsker å bruke denne "vinteruke" på forberedelser og startet opp med fellestreninger uke 21, informasjon vil bli lagt ut på hjemmesiden
 
Stjørdals-Blink er igang med baneritt, første blir onsdag 20. mai kl 18.00. Påmelding før start på Prestmoen Velodrom. Pga begrensninger kan det hende at det vil bli noe mer ventetid enn vanlig men det får vi bare se an og hjelpe de med å gjennomføre iht smittevernsanbefalinger.
 
Håper så mange som mulig ønsker å stille :)
MB 300 tra MS 300 tra EVVS 300 tra UX 300 tra TT 300 tra GM 300 tra GB 300 tra R1000 300 tra