Skriv ut denne siden

ALLE medlemmer må melde seg inn på nytt

Hei alle medlemmer og godt nytt år :)

Vi viser til ekstraordinært årsmøte pr mail 9. november hvor det ble enstemmig vedtatt at vi går over til personlig medlemskap på kr 100,-. Vi må dermed melde ut alle medlemmer og hvert enkelt medlem må melde seg inn på nytt via vedlagt link. 

https://medlemskap.nif.no/26884

Vi håper dette ikke medfører for store problemer for de fleste og at alle fortsatt ønsker å være medlem.

For å løse lisens av et eller annet slag og/eller være stemmeberettiget på årsmøte MÅ man være medlem av en klubb knyttet til Norges Cykleforbund.

Ingen lisenssøknader blir godkjent av oss før medlemskap er betalt.

Æresmedlemmer blir ikke meldt ut og trenger dermed ikke foreta seg noe.

Alle må ha MIN IDRETT bruker, se vedlagt link eller hjemmeside for dette

Sjekk at kontaktinformasjon i Min Idrett stemmer!

https://www.idrettsforbundet.no/digital/innmelding/

https://www.gauldal-sk.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=476

Utmelding skjer torsdag 14. januar!

Mvh Styret i Gauldal SK